หลอด
bamboo straw
bamboo straw

Bamboo Straw หลอดไม้ไผ่

Bamboo Straws: The Eco-Friendly Alternative to Plastic”

Bamboo straws have emerged as a sustainable solution to combat the detrimental effects of plastic pollution on the environment. In this article, we explore the benefits and versatility of bamboo straws as an eco-friendly alternative to plastic, highlighting their positive impact on both our planet and our daily lives.

ผลิตจากไม้ไผ่ ด้วยเครื่องจักรทันสมัยผ่านการฆ่าเชื้อโรค ปลอดสารพิษ ใช้งานได้ทนทานสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมจากการใช้หลอดพลาสติก หลอดไม้ไผ่สามารถใช้ได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น สามารถย่อยสลายได้ไม่เป็นพิษต่อสัตว์ต่าง

Email : thana@thailandbamboo.com

Size ขนาด

Length ความยาว200 mm. (20เซ็นติเมตร)
Diameter เส้นผ่าศูนย์กลาง5.0 mm. (0.5เซ็นติเมตร)

Durability ความทนทาน

หลอดไม้ไผ่ ทำจากไม้ไผ่ธรรมชาติ ที่มีความแข็งและยืดหยุ่น ทนต่อความร้อนได้สูง สามารถขัดล้างทำความสะอาดใช้ซ้ำได้อีกหลายครั้ง ความหนาของไม้ที่สามารถรองรับการกดทับได้สูงจึงจะไม่แบนหรือแตกง่าย

Bamboo straws are made from natural bamboo. that is hard and flexible High heat resistance Can be scrubbed clean and reused many times. The thickness of the bamboo can withstand high pressure so it won’t flatten or break easily.

FAQ คำถามที่พบบ่อย

ผลิตในไทย

อบฆ่าเชื้อด้วยระบบความร้อน

ทำได้แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

สามารถล้างแล้วนำมาใช้ใหม่ได้