แนะนำสินค้า / Product introduce

ไม้ไผ่เพื่อการตกแต่งและก่อสร้าง Bamboo for construction

blank

ไม้ไผ่ มีคุณสมบัติเชิงกล ที่แข็งแรงและยืดหยุ่นได้เช่นเดียวกับเนื้อไม้ของพืชอื่น ๆ คือ

การโค้งงอ คุณสมบัติขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ไผ่ และขนาดของลำไผ่ หรือเนื้อไม้ที่ถูกผ่าแบ่งให้มีความหนาและบางแตกต่างกันไป
การยืดหยุ่น ขึ้นกับคุณสมบัติในการโค้งงอ และการทนต่อแรงกดบนเนื้อไม้
การทนทานต่อแรงกด แรงบีบ และแรงอัดต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อการรับน้ำหนักของวัตถุ


การจะนำไม้ไผ่ไปตกแต่งและก่อสร้างนั้น จะต้องคำนึงถึง สิ่งต่อไปนี้

1. อายุของไม้ไผ่ จะต้องมีอายุตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป จะได้ไม้ไผ่ที่แข็งแรง ไม่แตกง่าย
2. ไม้ไผ่ต้องได้รับการป้องกันมอดแมลงอย่างถูกวิธี
3. ความชื้นในเนื้อไม้ไม่ควรเกิน 19เปอร์เซ็นต์

หากต้องงการไม้ไผ่ที่มีสีสวยงามนั้น ควรปฏิบัติดังนี้

1. ไม้ไผ่ต้องตากแดดแรงๆ ประมาณ 15-20วัน จึงจะได้ไม้ไผ่ที่มีสีสวยงามมาใช้งาน
2. ล้างและขัดทำความสะอาดไม้ไผ่ด้วยแปรง
3. ฟอกสีด้วยน้ำยาฟอกไม้ ยิ่งจะทำไห้ไม้สวยงามขึ้น
4. เคลือบด้วยยูรีเทนใส เพื่อโชว์เนื้อไม้และยังช่วยป้องกันเชื้อรา

Bamboo has mechanical properties that is as strong and flexible as the wood of other plants.

Bending properties depend on the type of bamboo and the size of bamboo that has been split to have different thickness and thinness. Flexibility depends on bending properties and resistance to pressure on

Resistance to pressure, compression, and compression that affects the weight of the object.

 

To use bamboo for decoration and construction following must be taken into account.

1. Age of bamboo must be at least 3 years old to get strong bamboo that is not easily broken.
2. Bamboo must be properly protected against insects.
3. The moisture content of the wood should not exceed 19 percent

If wanting bamboo with a beautiful color. You should do the following:

1. Bamboo needs to be exposed to strong sunlight for about 15-20 days in order to get beautiful colored.
2. Wash and scrub the bamboo with a brush.
3. Bleach with wood bleach more it will make the wood more beautiful.
4. Coated with clear urethane to show the wood texture and also help prevent mold.

เรื่องของไผ่ที่ใครๆก็อยากรู้

ไม้ไผ่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอยู่ในวงศ์ Gramineae เช่นเดียวกับหญ้าแต่เป็นพืชตระกูลหญ้าที่สูงที่สุดในโลก และเป็นพืชเมืองร้อน
ต้นไผ่ เป็นพืชที่หลาย ๆ คนคุ้นเคย เนื่องจากในการใช้ชีวิตประจำวันล้วนแต่มีไผ่เข้ามาเกี่ยวข้องแทบทั้งสิ้น เริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ ที่เราใช้กันเป็นประจำอย่างไม้จิ้มฟัน ตะเกียบ เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ที่ทำจากไผ่ หรือแม้กระทั่งอาหารจากหน่อไม้ที่เป็นผลผลิตจากต้นไผ่ กลายมาเป็นเมนูโปรดหลากหลายเมนู
แต่ใครจะรู้บ้างว่า "ต้นไผ่ยังมีอีกหลายเรื่องที่สุดว้าว ให้เราอัศจรรย์ใจอยู่ด้วย

ไม้ไผ่  ทั่วโลกที่รู้จักกันมีประมาณ 75 สกุล ที่ได้สำรวจพบในเมืองไทยมีประมาณ 12 สกุล แยกเป็นชนิดประมาณ 44 ชนิด
ชนิดของไม้ไผ่ที่ใช้ในการก่อสร้างนั้นมีดังต่อไปนี้

The story of bamboo that everyone wants to know

Like grass, bamboo is a monocotyledon belonging to the Gramineae family, but it is the tallest herbaceous plant in the world.and is a tropical plant

Bamboo is a plant that many people are familiar with because in their daily life they are all involved with bamboo. Let’s start with the small things that we use regularly such as toothpicks, chopsticks, furniture made of bamboo or even food made from bamboo shoots become a favorite menu for many peoples.

But who knows that “Bamboo” still has many stories? May we be amazed.

There are about 75 known genera of bamboo around the world. There are about 12 genera found in Thailand, divided into about 44 species.

The types of bamboo used in construction are as follows.

blank

ไผ่ตง Dendrocalamus Asper

 ไผ่ตง (D.asper) เป็นไผ่ในสกุล Dendrocalamus นิยมปลูกกันในภาคกลางโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีปลูกกันมาก เป็นไผ่ขนาดใหญ่ ลำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6-20เซนติเมตร  ไม่มีหนาม  ปล้องยาวประมาณ 20-40 เซนติเมตร โคนต้นมีลายขาวสลับเทา มีขนเล็ก ๆ อยู่ทั่วไปของลำ มีหลายพันธุ์ เช่นไผ่ตงหม้อ ไผ่ตงดำ ไผ่ตงเขียว ไผ่ตงหนู เป็นต้น หน่อสามารถใช้รับประทานได้ ลำต้นนำไปใช้สร้างอาคารเช่น เป็นเสา โครงหลังคา เพราะแข็งแรงดี ไผ่ตงนำมาปลูกในประเทศไทยประมาณปี พ.. 2450 ปลูกครั้งแรกที่ตำบลพระราม จังหวัดปราจีนบุรี

Bamboo (D.asper) is a genus of bamboo. Dendrocalamus It is popularly planted in the central region, especially in Prachinburi province. a large bamboo The trunk has a diameter of approx. 6-20 cm.  There are no thorns, the segment is about 20-40 centimeters long, the base has white and gray stripes, and there are small hairs all over the trunk. Shoots can be eaten. Trunks are used to build buildings such as pillars, roof structures because they are strong. Bamboo is originated planted for the first time in 1960 Subdistrict. Prachinburi Province

ไผ่ซางหม่น Dendrocalamus Sericeus

     ไผ่ซางหม่นจัดเป็นไผ่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางที่โคนประมาณ 7-20ซม.  สีของลำสีเขียว ไม่มีหนามและไม่ค่อยมีแขนง  มีคราบของแป้งสีขาวหรือวงขาวต่าง ๆ หรือสีขาวหม่น ชาวบ้านจึงเรียกว่าไผ่ซางหม่นตามลักษณะที่เกิดขึ้น ลำใหญ่ตรงสูงประมาณ 15-20 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น เฉลี่ย 6-10 ซม. ปล้องยาว 30-40 ซม. เนื้อหนา 

     ไผ่ซางหม่นเป็นไผ่ที่มีถิ่นกำเนิดในเขตภาคเหนือ พบมากบริเวณทางภาคเหนือ แถบจังหวัดเชียงใหม่ แพร่ ลำปาง และลำพูน ซึ่งในปัจจุบันก็ได้กระจายปลูกไปในหลายพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาครวมทั้งเพื่อนบ้านของเราบางส่วนด้วย  

ไผ่ซางหม่นสามารถลำต้นมาทำเป็นเสาเป็นโครงสร้างและสามารถนำมาแปรรูปเป็นพื้นผนังไม้ไผ่ได้เป็นอย่างดี  

Thailand Bamboo เป็นผู้ริเริ่มคนแรกของประเทศไทยที่นำไม้ไผ่ซางหม่นมาแปรรูปเป็นไม้ไผ่อัด เป็นพื้นผนังโครงสร้างอาคาร ตั้งแต่เมื่อปี 2548 จนกระทั่งปัจจุบันไผ่ซางหม่นเป็นที่นิยมปลูกกันทั่วประเทศไทย

     Dendrocalamus Sericeus  is classified as a medium to large size bamboo. The diameter at the base is about 7-15 cm. The color of the trunk is green. It has no thorns and hardly any branches. There are stains of white powder or various white circles or a dull white color. The villagers therefore call it “Pai Sang Mon” according to the nature of its occurrence. Straight, large trunk about 15-20 meters tall, average trunk diameter 6-10 cm., internode 30-40 cm long, thick texture.

Dndrocalamus Sericeus  is a bamboo that originated in the northern region found mostly in the north in the provinces of Chiang Mai, Phrae, Lampang and Lamphun, which are now distributed in many areas throughout the region, including some of our neighbors.

Dndrocalamus Sericeus  can be made into a pole as a structure and can be processed into a bamboo boards as well.

Thailand Bamboo is the first innovator in Thailand that transforms Dndrocalamus Sericeus   into plywood. It is the wall of the building structure. Since 2005 until now, bamboo is popularly planted throughout Thailand.

blank
blank

ไผ่เลี้ยง xThysocaramus Liang

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ไผ่เลี้ยงเป็นไผ่ขนาดเล็กตั้งแต่ 1ซม.-6ซม. เป็นไผ่ต้นกำเนิดมาจากประเทศไทยและเรียกว่าไผ่เลี้ยง  ในภาษาไทย ไช้กันเยอะในงานประดับ งานเฟอร์นิเจอร์ และก่อสร้าง เป็นไม้ที่สามารถรับน้ำหนักเป็นคาน เป็นอเสได้ดี จากผลการทดสอบไผ่เลี้ยงจะดีที่สุดดีกว่าไม้ขนาดใหญ่ๆทั้งหลาย  ใช้ไม้ขนาด3ซม หุ้มเสา ปูน หรือเสาเหล็ก ก็ทำได้ง่าย 

เป็นไม้ประดับที่สวยงามมาก สามารถพบเห็นปลูกริมถนน สร้างเป็นอุโมงค์ไม้ไผ่ ก็สวยงาม และใช้จัดสวนในสวนสาธารณะและแม้แต่สวนในบ้าน ลำต้นมีขนาดเล็กพอที่จะปลูกในกระถางหรือแนวสวนแคบๆ ใกล้อาคารได้ ใบมีความสง่างามและหนาแน่นพอที่จะตัดแต่งเป็นรูปทรงตกแต่งได้

 

ด้วยความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับไม้ไผ่ เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไผ่กันมอด เพื่อให้ไม้ไผ่ไร้มอดปลวกตลอดการใช้งาน และนำไปออกแบบเป็นร้านค้า โรงแรม รีสอร์ท บ้านหรือแม้แต่อาคารสถาปัตยกรรมต่างๆอย่างสบายใจ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมกว่ายี่สิบห้าปี และผลงานการออกแบบติดตั้งมากมาย มั่นใจได้ว่า Thai bamboo คือไผ่กันมอดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเอเชีย

สนใจดูสินค้าไม้ไผ่กันมอด คลิกที่ https://thailandbamboo.com/product เพื่อชมสินค้าทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *