ไม้ไผ่กันมอด อัดน้ำยา Treated Bamboo pole

แท้งอัดน้ำยา กันมอดไม้ไผ่ Bamboo treatment tank

เป็นถังอัดน้ำยา ไม้ไผ่ที่แรกของประเทศไทย มีประสิทธิภาพสูงสุดดีที่สุด

ข้อดี ของไม้ไผ่ลำอัดน้ำยากันมอด ด้วยระบบสุญญากาศ
  1. มีความปลอดภัยเนื่องจากใช้น้ำยาในกระบวนการผลิตปริมาณน้อย
  2. น้ำยากันมอดที่ใช้ในระบบอัดสุญญากาศ จะไม่มีกลิ่น เหมือนระบบแช่ยากันมอด
  3. การอัดน้ำยา ระบบสุญญากาศ จะทำให้ใข่มอดแมลงที่อาศัยอยู่ในเนื้อไม้ ตายทั้งหมด ทำให้หมดปัญหาเรื่องมอดแมลงตลอดอายุการใช้งาน
  4. .ระบบอัดน้ำยาแรงดันสูง และสุญญากาศ จะทำให้น้ำยาเข้าเนื้อไม้ได้ลึกทั่วถึง
  5. การอัดน้ำยาด้วยระบบสุญญากาศ จะใช้ระยะเวลาน้อยเพียงแค่ 2ชั่วโมง สามารถอัดไม้ได้หลายร้อยลำ 

(ชมคลิปด้านบน)

ด้วยความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับไม้ไผ่ เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไผ่ไร้มอด เพื่อให้ไม้ไผ่กันมอดตลอดการใช้งานและนำไปออกแบบเป็นร้านค้า โรงแรม รีสอร์ท บ้านหรือแม้แต่อาคารสถาปัตยกรรมต่างๆ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมกว่ายี่สิบปี และผลงานการออกแบบติดตั้งมากมาย มั่นใจได้ว่า Thai bamboo คือไผ่ไร้มอดที่มีคุณภาพดีที่สุดในเอเชีย

Treated bamboo poles . Vacuum treated system. high quality and safe. (Watch the clip above)
blank
blank

    ขนาดไม้ไผ่

ขนาด ศ.ก 1ซม.                    ยาว 200ซม
ศ.ก 2.5ซม. (1นิ้ว)                  ยาว 300ซม
ศ.ก 3.0ซม.-4.0ซม. (1.5นิ้ว)       ยาว600ซม.
ศ.ก 4.5ซม.-5.5ซม. (2.0นิ้ว)       ยาว600ซม.
ศ.ก 6.5ซม.-7.5ซม. (3.0นิ้ว)       ยาว600ซม.
ศ.ก 10.0ซม.-11.0ซม. (4.0นิ้ว)     ยาว600ซม.
ศ.ก11.5ซม.-12.0ซม.  (5.0นิ้ว       ยาว600ซม.

ศ.ก = เส้นผ่าศูนย์กลาง วัดที่โคนไม้เท่านั้น

      Bamboo size.

Size : Diameter 1cm.        Length 200cm.
Diameter 2.5cm            . Length 300cm.
Diameter 3.0cm.-4.0cm.    Length 600cm.
Diameter 4.5cm. – 5.5cm   Length 600cm.
Diameter 6.5cm. – 7.8cm   Length 600cm.
Diameter 10.0cm. – 11.0cm Length 600cm.
Diameter 11.5-cm.-12.0cm.  Length 600cm.

          โครงการ ต่างๆที่  ใช้ไม้ไผ่ อัดน้ำยา

blank

ประตูรั้วไม้ไผ่ สวยๆ

blank

อาคาร The Den โรงแรมโซเนวาคีรี เกาะกูด 

blank

อาคาร Seven seas หาดใหญ่ 

 

blank

อาคาร Mon Cafe โพธาราม ราชบุรี

blank

ส่งออกได้ทั่วโลก บริการจัดทำเอกสารชิ้ปปิ้งจบครบทุกข้ันตอน หากไม่เข้าใจสอบถามมาได้เลย 

Export treated bamboo. Fumigation, Phytosanitary documents provided.

blank

 

Export ไม้ไผ่ไทยสามารถส่งออกได้ทั่วโลก ไม่ต้องมีเอกสารอณุญาติส่งออก  เราส่งออกมาแล้ว 25ปี 

ตู้ขนาด 20ฟุต จะสามารถบรรจุไม้ยาวได้5.8เมตร เพราะความยาวของตู้จะอยู่ที่ 6เมตร หากต้องการไม้ยาว 6เมตรต้องบรรจุในตู้ 40ฟุต

น้ำหนักสินค้าใส่ได้ 18-20ตัน

ผลการทดสอบ / Properties report

blank

การเปรียบเทียบความต้านทานแรงดึงของไม้ไผ่

The comparison of Tension resistance of six specimen

D.Asper      ไผ่ตง
Dsericeus   ไผ่ซางหม่น
xThyrsocalamus Liang  ไผ่เลี้ยง
Bblumena   ไผ่สีสุก
D.Gigateus  ไผ่ยักษ์
P.Edulis      ไผ่โมโซญี่ปุ่น

blank

การเปรียบเทียบความต้านทานแรงเฉือนของไม้ไผ่

The comparison of Shear resistance of six specimen

D.Asper      ไผ่ตง
Dsericeus   ไผ่ซางหม่น
xThyrsocalamus Liang  ไผ่เลี้ยง
Bblumena   ไผ่สีสุก
D.Gigateus  ไผ่ยักษ์
P.Edulis      ไผ่โมโซญี่ปุ่น

blank

การเปรียบเทียบโมดูลัสของความยืดหยุ่นของไม้ไผ่

The comparison of Modulus of Elasticity of five specimen

D.Asper      ไผ่ตง
Dsericeus   ไผ่ซางหม่น
xThyrsocalamus Liang  ไผ่เลี้ยง
Bblumena   ไผ่สีสุก
D.Gigateus  ไผ่ยักษ์
P.Edulis      ไผ่โมโซญี่ปุ่น

blank

การเปรียบเทียบความต้านทานการดัดงอของไม้ไผ่

The comparison of Bending resistance of five specimen

D.Asper      ไผ่ตง
Dsericeus   ไผ่ซางหม่น
B.Nana       ไผ่เลี้ยง
Bblumena   ไผ่สีสุก
D.Gigateus  ไผ่ยักษ์
P.Edulis      ไผ่โมโซญี่ปุ่น

blank
การเปรียบเทียบความต้านทานการบีบอัด
The comparison of Compression resistance

D.Asper      ไผ่ตง
Dsericeus   ไผ่ซางหม่น
xThyrsocalamus Liang  ไผ่เลี้ยง
Bblumena   ไผ่สีสุก
D.Gigateus  ไผ่ยักษ์
P.Edulis      ไผ่โมโซญี่ปุ่น

บทความที่น่าสนใจ

blank

ไม้ไผ่เพื่อการตกแต่งและก่อสร้าง Bamboo for construction

ไม้ไผ่ มีคุณสมบัติเชิงกล ที่แข็งแรงและยืดหยุ่นได้เช่นเดียวกับเนื้อไม้ของพืชอื่น ๆ คือการโค้งงอ คุณสมบัติขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ไผ่ และขนา...

Continue reading

มองหาไม้ไผ่สร้างบ้านหรือหาที่ปรึกษางานออกแบบอาคารไม้ไผ่ ให้ “Thailanbamboo” ช่วยคิดและสร้างสรรค์งานให้เป็นจริง

ปัจจุบันการใช้วัสดุธรรมชาติ อย่าง “ไม้ไผ่” กับงานก่อสร้างหรือออกแบบอาคารเริ่มมีมากขึ้นในประเทศและต่างประเทศ เนื่องด้วยแหล่งทรัพยากรที่ล...

Continue reading