ไม้ไผ่ไร้มอด

Bamboo pole

พื้นไม้ไผ่ภายนอก bamboo super deck

พื้นไม้ไผ่ภายนอก

ฺ Bamboo super deck.

ผนังไม้ไผ่ bamboo board

ผนังไม้ไผ่อัด

Bamboo board.

bamboo shingle หลังคาไม้ไผ่

หลังคา

Bamboo shingle roof.

ไม้ไ่ผเทียม

ไม้ไผ่เทียม

Artificial bamboo.

หลอดไม้ไผ่

Bamboo straw