พื้นไม้กันปลวก

พื้นไม้กันปลวก

ป้องกันปลวกกินไม้ได้อย่างไร

พื้นไม้กันปลวก

เข้าใจว่าคนไทยจำนวนมาก ยังคงต้องการใช้ไม้ เป็นวัสดุก่อสร้าง ประกอบบ้าน ผสมไปกับปูนและเหล็ก เพราะการใช้ไม้นั้น จะช่วยทำให้บ้านของเราดูอบอุ่นสบายน่าอยู่มากขึ้น แต่ทุกคนก็จะต้องถามผู้ขายไม้อยู่ตลอด เวลาว่า พื้นไม้กันปลวก ได้หรือเปล่า หากกันปลวกไม่ได้ ก็ไม่อยากจะใช้ เพราะหากต้องใช้ไม้แล้วบ้านพัง มันก็จะไม่คุ้มค่า

ปลวกกินอะไร

ปลวกในวงจรของเขา จะกิน เซลลูโลส * เป็นอาหาร  ซึ่งเซลลูโลสนี้จะอยู่ในไม้ ในกระดาษ ในผ้า ซึ่งเป็นอาหารชั้นดีของปลวก หากเราสามารถเรียนรู้ถึงว่า ปลวกนั้น กินอะไรเป็นอาหารเราก็จะหาวิธีป้องกันไม่ไห้ปลวก กินบ้านของเราได้ถ้าเราสามารถหาวิธีป้องกันปลวกไม่ไห้มากินเนื้อไม้ของเราได้ จะทำไห้gikก็สามารถ ใช้ไม้เป็นวัสดุก่อสร้าง และตบแต่งได้อย่างสบายใจ

เซลลูโลสคืออะไร

วิธีการป้องกันปลวก

  • การอัดน้ำยาลงในเนื้อไม้ ทำไห้เซลลูโลส เป็นพิษต่อ ปลวก แต่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์
  • การอบไม้ด้วยความร้อนสูง จนกระทั่งสามารถทำลายเซลลูโลส ในเนื้อไม้จนหมด

ขบวนการทั้งสองวิธี นั้นคือขบวนการผลิตไม้ไผ่ ของเรา (Thailand Bamboo) ไม้ไผ่ที่เรานำมาผลิตเป็นพื้นภายนอก และที่ผลิตเป็นผนังนั้น ได้ผ่านขบวนการ อัดน้ำยา หรือ การอบด้วยความร้อน ที่จะทำไห้ปลวกไม่สามารถ เข้าไปหาเซลลูโลส ในไม้ไผ่ของเราได้ เมื่อเซลลูโลส โดนทำลายหมด นั่นก็คือในไม้ไผ่นั้นไม่เป็นอาหาร ของปลวกอีกต่อไป

Thailand bamboo ไม่ได้แค่ยกคำพูด ขึ้นมาลอยๆ  เรามีการทดสอบวัสดุไม้ไผ่ โดยส่งให้กับสถาบัน ที่มีมาตรฐาน ทดสอบ การกันปลวก ในไม้ไผ่ของเราเรียบร้อยแล้ว

การทดสอบ

JIS K 1571:2010

ไม้กันปลวก

ขั้นตอนการทดสอบ

  • ตัดชิ้นตัวอย่างไม้ 1*1ซม.
  • ปลวก 150 ตัว
  • ถาดใส
  • ปล่อยปลวกและชิ้นไม้รวมกัน
  • วัดผล 21วัน
  • ตรวจสอบการตายของปลวก
  • ตรวจสอบมวลของตัวอย่างไม้

มาตรฐานที่ต้องการ

ชิ้นไม้ตัวอย่างที่ทดสอบต้อง มีปริมาตร ลดลงไม่เกิน 3เปอร์เซ็นต์ตามมาตรฐานของ JIS

ผลลัพธ์ที่ได้

ตัวอย่างที่ปริมาณมวลของชิ้นไม้ที่ลดลง%ปริมาณของปลวกที่ตาย
B2/1 0.59% 138ตัว
B2/2 1.53% 142ตัว
B2/3 1.62% 137ตัว

วงจรชีวิตปลวก

Whatsapp